27.11.2022

Буда винаги е казвал на своите ученици

Буда винаги е казвал на своите ученици да не губят времето и енергията си в метафизични размишления. Винаги, когато му задавали метафизичен въпрос, той мълчал. Вместо това той поощрявал учениците си да насочат усилията си към практиката.

Запитан един ден относно проблема за безкрайността на света, Буда казал: „Независимо дали светът е краен или безкраен, ограничен или неограничен, проблемът за вашето освобождение остава същият.“

Друг път той казва: „Да предположим, че човек е улучен от отровна стрела и лекарят иска да извади стрелата веднага. Да предположим, че човекът не иска стрелата да бъде премахната, докато не разбере кой я е изстрелял, възрастта, родителите му и защо той я изстрелял. Какво ще се случи? Ако трябва да изчака докато получи отговор на всички тези въпроси, човекът може да умре.
Животът е толкова кратък. Не трябва да го изразходваме в безкрайни метафизични разсъждения, които не ни доближават до истината.”

~ Тик Нят Хан ~